De Zilverberk logo

Algemene Voorwaarden Webshop

 

Ondernemingsgegevens


De Zilverberk bv

Varenstraat 6, 2840 Rumst

info@de-zilverberk.be
+32494868195

BTW BE0797.340.493

 

De Zilverberk bv

Varenstraat 6, 2840 Rumst

RPR rechtbank waar de onderneming haar maatschappelijke zetel heeft.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Zilverberk een BV met maatschappelijke zetel te Varenstraat 6, 2840 Rumst, BTW BE 0797.340.493, RPR De Zilverberk, (hierna 'De Zilverberk') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Zilverberk moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Zilverberk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2.1 Alle prijzen zijn onder voorbehouden van druk- en zetfouten, De Zilverberk is niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.  

2.2 Voorzieningen opgelegd door klant en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De aannemer kan niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding in dit geval. Reeds uitgevoerde diensten zijn niet terugbetaalbaar. 

2.3 Er kunnen eventueel extra leverings- of portokosten, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend. Voor meer info zie Art. 5 Leveringen.

2.4 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

3.1 Online catalogus. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zilverberk niet. De Zilverberk is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Zilverberk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Klant is ervan bewust dat de digitale weergave van kleuren, materialen en afbeeldingen op onze website www.de-zilverberk.be (hierna genoemd de ‘Website’) enkel ter illustratieve titel zijn (i.e. De Zilverberk streeft ernaar om een waarheidsgetrouwe weergave van de Producten te geven, doch alle afbeeldingen op de Website zijn ter illustratie).

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@de-zilverberk.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Zilverberk. De Zilverberk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Doorlopende promotieactie: bij De Zilverberk krijg je bij iedere bestelling een gratis boom en/of fraaie Treecelet armband afhankelijk van je aankoopbedrag. Voor iedere verkochte armband plant Treecelet namelijk 5 bomen ergens waar ze het meest nodig zijn. De Zilverberk wil dankzij jouw aankoop zo bijdragen aan een duurzamere wereld. Een bandje krijg je al bij iedere aankoop. Vanaf een aankoopbedrag van € 1500 incl. btw. krijg je er vrijblijvend een gratis zilverberk of andere boom bovenop.

De gratis boom mag je kiezen ter waarde van 5% van het totale aankoopbedrag, excl. btw. Wij kunnen je boom gratis planten wanneer deze plek zich in de tuin bevindt waar we ook de werken uitvoeren. Of wanneer we je aankoop reeds ter plaatse leveren. Wanneer je je boom liever op een andere locatie laat leveren of planten, dan rekenen we een aparte leveringskost aan. Wanneer jouw boom een extra machine behoeft om ter plaatse te geraken (dakterras, onbereikbare tuin … ) of te groot/zwaar is, dan worden deze werken extra in regie aangerekend.

Deze doorlopende promotie geldt niet wanneer u een van onze producten aangekocht hebt via een derde partij.

 

Artikel 4: Online aankopen

4.1 Bestelprocedure

De bestelprocedure via onze webshop verloopt in een aantal duidelijke stappen om de aankoop of bestelling af te ronden. Elke stap blijft zichtbaar en kan indien gewenst opnieuw aangepast worden.

Heeft u vooraf vragen neem dan - ter voorkoming van misverstanden - contact met ons via info@de-zilverberk.be op vóór het plaatsen of bevestiging van de bestelling en het betalen van de factuur.

Wanneer u een online bestelling wilt plaatsen gaat u als volgt te werk:

Fase 1
Ga naar je gewenste product en klik op ‘In winkelwagen’. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw. Hebt u al wat in uw winkelwagen, kies dan voor ‘ga naar de kassa’.

Fase 2
U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige omgeving. Doorloop hier de 4 stappen:

- Stap 1: kijk uw winkelmandje na
- Stap 2: vul uw e-mailadres in
- Stap 3: vink ‘Ik ga akkoord met Algemene voorwaarden’ aan
- Stap 4: klik op ‘bestellen’
- Stap 5: kies een verzendwijze
- Stap 6: kies een betaalwijze
- Stap 7: Controleer een laatste keer uw bestelling. Iets vergeten? Kies dan voor de link "ga terug naar uw winkelwagen"

Wanneer u akkoord bent met de bestelling en de algemene voorwaarden vinkt u "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan en drukt u op de knop "plaats bestelling".

Let op dat u zich nog tot het laatste moment kunt bedenken. Mocht u zich echter hierna nog bedenken dan kunt u mogelijk nog gebruik maken van het herroepingsrecht (zie Art 7). Wij adviseren u dan om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat de goederen niet uit worden gestuurd.

Zodra uw bestelling is geplaatst doen we er alles aan om uw goederen zo spoedig mogelijk te leveren.

4.2 Bestelvoorwaarden

Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde verder in dit artikel, wanneer de Klant met succes de bestelprocedure heeft voltooid en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan en, behalve wanneer het saldo nul euro bedraagt, de betaling van het saldo van de prijs of – in voorkomend geval – het voorschot met succes werd afgehandeld. Indien de betaling van de prijs of voorschot gebeurt per bankoverschrijving via kanalen eigen aan de Klant zoals o.a. online bankieren of papieren overschrijving, komt de overeenkomst bovendien in dit geval pas tot stand na ontvangst van het saldo of voorschot op de rekeningen van de Ondernemer.

Indien de bestelling integraal via de e-commerce website werd afgehandeld, met of zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaalmethoden, ontvangt de Klant hiervan onverwijld een bevestiging via het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ontvangt de Klant geen bevestiging van bestelling binnen vijftien minuten na het afronden van de bestelprocedure, ook niet in spam-folders, dan wordt de Klant ten zeerste aangeraden om contact op te nemen met de klantendienst. Dit kan steeds via e-mail of andere aangeboden elektronische communicatiemiddelen of nog telefonisch tijdens de kantooruren. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat de bevestiging daadwerkelijk werd verzonden, binnen een redelijke termijn en nog voor het initiatief van de Klant om de overeenkomst te ontbinden. Het gebrek van ontvangst door de Klant van de bevestiging van bestelling door onder meer de invoer van een foutief e-mailadres door de Klant, de ontvangst van berichten in o.a. spam-folders, het tegenhouden van berichten door o.a. virusscanners, interne servers, etc. doen geen afbreuk aan de overeenkomst.

Indien de bestelling niet integraal via de e-commerce website kan worden afgehandeld zoals onder meer voor specifieke bestellingen, bestellingen op maat of niet op voorraad en waarbij de Klant na individuele communicatie, schriftelijk en al dan niet via elektronische weg, een offerte ontvangt, komt de overeenkomst in dit geval pas tot stand na aanvaarding door Klant van de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden en in voorkomend geval, na ontvangst van de betaling door de Klant van een voorschot of het saldo van de prijs op de rekeningen van de Ondernemer.

De offerte moet door de Klant worden bevestigd, dit kan eventueel online via de Website. Een door de Klant bevestigde bestelling verbindt de Klant onherroepelijk en wordt definitief beschouwd na aanvaarding door De Zilverberk. Daarop zal De Zilverberk de factuur opmaken en per e-mail aan de Klant overmaken. Enkel na ontvangst van het volledige factuurbedrag is de opdrachtbevestiging voor De Zilverberk formeel en start 24 uur later de levertijd. De Klant beschikt over deze 24 uur om de juistheid van de opdrachtbevestiging te betwisten. Een eventuele weigering van een bestelling door De Zilverberk, verleent de klant geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook.  

De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden Indien een bestelling niet wordt aanvaardt, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden onder vermelding van de reden. 

De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

·        het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant schriftelijk met klachten terecht kan;

·        de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

·        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

·        de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

·        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

·        indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

4.3 Betaalmogelijkheden

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

·        contant bij levering voor een maximale waarde van 350 euro

·        via Payconiq of bank app bij levering

·        via Mollie: per overschrijving

·        via Mollie: Bancontact

·        via Mollie; Visa, Mastercard, American Express

·        via Paypal

De Zilverberk is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1 Leveringsmethoden

De Klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmethoden afhankelijk van het land van bestemming en welke duidelijk worden weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met de eventuele verzendingskosten:

·        Gratis afhalen in de vestiging van het Zilverberk magazijn, Varenstraat 6, 2840 Rumst. Afhaling enkel mogelijk na afspraak. Zodra de goederen klaar staan voor afhaling, ontvangt de Klant hiervoor een bericht.

·        Bij producten met een klein volume: verzending wordt uitgevoerd door vertrouwde pakketdiensten zoals BPost of Brenger (door de klant vrij te kiezen) ofwel door De Zilverberk zelf via afspraak. Zie steeds leverkosten! 

·        Verzending naar een door de Klant opgegeven adres. De ontvanger dient aanwezig te zijn tijdens de afgifte van het pakket voor een handtekening en/of niet-passend in brievenbus.

·        Bij producten van een groot volume met optie plaatsing inclusief gebeurt de levering steeds door De Zilverberk zelf. Zie leverkosten hieronder.

5.2 Leverkosten:

Voor levering aan huis rekenen we standaard een meerkost aan. Voor grote producten werken we niet met een externe leverdienst omdat we de kwaliteit van onze leveringen en plaatsing willen bewaken. Onze chauffeurs beschikken over de kennis en ervaring om leveringen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

·        Gratis levering vanaf 500 euro voor deelgemeentes van Rumst

·        Tussen 15 en 30 km. +25 euro

·        Tussen 30 en 50 km + 50 euro

·        Voorbij 50 km in België +75 euro

5.3 Leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van goederen uit voorraad, deze goederen ofwel aan de woonplaats van de Klant of pakket-afhaalpunt geleverd ofwel ter beschikking gesteld voor afhaling in de vestiging of afhaalpunt van de Ondernemer en dit volgens de door de Klant gekozen leveringswijze.

De levertijd wordt door De Zilverberk zo nauwkeurig mogelijk ingeschat en meegedeeld aan de Klant.

Bij kleine producten gebeurt levering binnen 30 dagen na aankoop. Bij grote producten op maat: binnen 1 week na aankoop contacteren wij u om concrete afspraken rond personalisering, levering … te maken. 

Aangezien deze laatste producten op maat worden gemaakt, zal de opgegeven leveringstermijn, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum, slechts benaderend zijn.

5.4 Landen van bestemming

Verzendingen voor bestellingen die volledig online worden afgehandeld via de webwinkel kunnen voorlopig enkel naar België verzonden worden. Op aanvraag en onder voorbehoud kunnen bestellingen naar de buurlanden worden verzonden. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

5.5 Verlies of beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld aan De Zilverberk. Varenstraat 6, 2840 Rumst of via elektronische weg naar info@de-zilverberk.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Zilverberk was geboden.

5.6 Werking thuislevering

Omdat zowel jouw tijd als die van ons kostbaar is, vragen we je rekening te houden met enkele factoren bij de levering van je bestelling:

·        Levering gebeurt énkel bij volledige voorafbetaling.

·        Voorzie voldoende plaats voor onze vrachtwagen.

·        Reserveer ook een plaatsje om je levering zelf te zetten. Uw bestelling wordt op een goed bereikbare plaats, direct naast de vrachtwagen, afgeleverd. Voor verder verplaatsen dient u zelf zorg te dragen. Plaatsing in uw tuin of onder carport gebeurt in overleg met de chauffeur, hij kan samen met u bepalen wat wel of niet mogelijk is.

·        Moeten we met uitzonderlijke omstandigheden rekening houden bij levering, laat ons dit dan tijdig weten via info@de-zilverberk.be.

·        Bij plaatsing: de werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

·        Indien de verkoper zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen, is de koper een forfaitaire kostenvergoeding van 50 euro verschuldigd. Deze extra vergoeding komt bovenop de gewone leverings- of montagekosten. De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De kosten nodig voor deze extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

·        Wijzigingen: de koper heeft het recht tot vijf werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum aan de verkoper te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. Indien de koper een uitstel vraagt binnen de vijf werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum is hij aan de verkoper een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van 25 euro.

·        Bij basismodel producten: Als deze toch te groot blijkt voor plaatsing op uw gekozen locatie, dan wordt er geen geld teruggestort. Alle verdere aanpassingen gebeuren in regie, extra uurlonen en materiaal wordt berekend en komt bovenop offerte.

·        Alle plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Zilverberk.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zilverberk te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Werking van hout

Hout is een natuurlijk product en daarom zijn elke boom en elk stuk hout uniek. Omdat hout een echt natuurproduct is, kunnen we geen garantie geven voor wat betreft verkleuring, scheuren of kromtrekken. Kwasten, jaarringen, scheuren en kleine onvolkomenheden en kleurverschillen behoren tot de natuurlijke eigenschappen van hout en geven het daarmee het eigen unieke karakter. Een kwast is een ronde, ovale of grillige vorm van hard en donker hout op de plaats waar een tak groeide.

7.1 Weersinvloeden

Hout dat buiten wordt toegepast, vergrijst door weersinvloeden en kan maatafwijkingen, vervormingen, kwasten, harszakken en scheurvorming vertonen. Dit zijn kenmerken van massief hout die zich manifesteren met het verstrijken van de tijd. Deze natuurlijke eigenschappen van het hout hebben geen effect op de kwaliteit, stevigheid of duurzaamheid van het bouwwerk.

7.2 Vergrijzing en vervorming

Zo vergrijst hout door zonlicht. Als het hout nat wordt, zet het uit en als het droogt, krimpt het. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan waardoor het hout kromtrekt of kan scheuren. De mate waarin hout verandert, verkleurt, kromtrekt of scheurt is niet te voorkomen noch te voorspellen. Dat is geheel afhankelijk van (weers)omstandigheden. Deze scheurvorming en vervormingen hebben echter geen enkel invloed op de sterkte van het hout en vormen geen reden voor klachten.

7.3 Kleurverschillen

Tijdens het impregneren, drogen en tijdens de opslag kunnen houten onderdelen zijn afgedekt door de stapeling op de pallet of verpakking. Andere delen worden daarentegen blootgesteld aan licht. Licht brengt een reactie op gang in het hout en bij het conserveringsmiddel, waardoor dit eerst bruin wordt en daarna plaatselijk verkleurt en verbleekt. Na een paar weken blootgesteld te zijn aan zonlicht krijgt het hout een uniforme kleur.

7.4 Harsvorming

Alle naaldhoutsoorten bevatten harszakjes. Door inwerking van zonlicht is het mogelijk dat in het eerste jaar hars uit het verse, nieuw gezaagde hout komt. De kleverige gelekte hars kan kristalliseren aan het houtoppervlak en neemt dan een geelachtige kleur aan. Deze processen zijn natuurlijk en worden als normaal beschouwd. Hars is eenvoudig te verwijderen door het met een stevige borstel of plamuurmes af te schrapen. Eventueel kun je nog een speciaal harsverwijderaar op alcoholbasis gebruiken.

7.5 Vlekken

Oppervlakkig wit- en groenachtige zoutvlekken zijn een mengsel van hars en impregneringsmiddel dat in de loop van de tijd door de invloed van zonlicht en het weer zal verdwijnen. Bij ernstige zoutvlekken kan het licht opgeschuurd worden. Ook kunnen tijdens opslag oppervlakkige witte schimmelvlekken ontstaan. Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid en zullen in de loop van de tijd door de invloed van zonlicht en het weer verdwijnen. Ze zijn ook eenvoudig met een doek te verwijderen.

7.6 Onderhoud

Indien je de oorspronkelijke kleur van het hout wil behouden, kan je het hout behandelen met een speciale houtolie of beits / verf / lak op waterbasis. Dit geeft een extra bescherming tegen houtrot, vertraagt het verweringsproces en voorkomt in enige mate scheurvorming. Hoe donkerder de gekozen kleur, hoe minder de natuurlijke vergrijzing zichtbaar is. Je kan deze optie ook door De Zilverberk laten uitvoeren.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht  

8.1 Herroepingsrecht bij online niet maatwerk producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Zilverberk.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de onderneming van De Zilverberk, met zetel Varenstraat 6 in Rumst 2840 met e-mailadres info@de-zilverberk.be en telefoonnummer
+32494868195 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Zilverberk BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Zilverberk,Varenstraat 6 in 2840 Rumst.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking retour aan te bieden, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Zilverberk zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle artikelen waarvoor retour wordt aangevraagd, worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Zilverberk alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, behalve de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Zilverberk op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Zilverberk wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Zilverberk geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Zilverberk betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.2 Herroepingsrecht bij maatwerk producten

De Klant is zich bewust dat de wettelijke bedenktijd bij (online) aankopen uitdrukkelijk niet van toepassing is op aankopen bij De Zilverberk in verband met het type maatwerk Producten. De Klant beschikt dus niet over het recht om van de verkoop af te zien (zijnde het wettelijke “herroepingsrecht”), omdat het Product speciaal voor u op maat werd gemaakt door De Zilverberk. 

Nog andere bepalingen waarvoor De Klant het herroepingsrecht niet kan uitoefenen:

·        dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.  

·        de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Zilverberk geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

·        de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

·        de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

·        de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

·        de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·        overeenkomsten waarbij de Klant De Zilverberk specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Zilverberk klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Zilverberk.

Vanaf het moment van levering van de Producten is de bestelling geheel voor rekening en risico van de Klant.  

9.1 Meldingsplicht en -termijn

De Klant is verplicht om de geleverde Producten onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken. Zichtbare of niet-conforme gebreken dienen door de Klant, op straffe van verval, binnen uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na levering schriftelijk aan De Zilverberk te worden gemeld aan de hand van duidelijke foto’s. Na deze vervaltermijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd en kunnen deze gebreken of tekorten niet meer worden gereclameerd bij De Zilverberk. Geen enkele teruggave zal kunnen gebeuren zonder de schriftelijke overeenkomst van De Zilverberk, die geen enkele erkenning impliceert. 

Indien bij de levering van de Producten onmiddellijk beschadigingen en/of gebreken kunnen worden geconstateerd door de Klant, dan moeten deze direct door de Klant op de daarbij retour te zenden afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend. Bij gebreken daarvan, zal De Zilverberk hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek (of nadat deze op redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt) door de Klant worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden door voorlegging van de factuur. Bij gebreke, verliest de Klant zijn rechten. Na het overschrijden van deze termijnen, kunnen deze gebreken niet meer worden gereclameerd bij De Zilverberk en kan de Klant hiervoor aan De Zilverberk geen herstel, vervanging of schadeloosstelling eisen.  

9.2 wettelijke garantie

De waarborg op aan de Klant geleverde Producten beperkt zich tot de waarborg waartoe De Zilverberk dwingend door de wet ten aanzien van die Klant is gehouden, met name de waarborg zoals bedoeld door artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek. Deze dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering. Deze tweejarige waarborg vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de Klant. Het kasticket (of factuur) én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Zakelijke verkopen met professioneel cliënteel zijn uitgesloten van deze garantieregeling. 

Indien volgens De Zilverberk vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig door de Klant is gereclameerd, dan zal De Zilverberk de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de Klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de Klant gehouden om de te vervangen zaak, liefst in de originele verpakking, aan De Zilverberk te retourneren.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk door gebruik of klimaat, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Daarnaast zijn sommige aangeboden Producten in natuurlijke materialen die na bepaalde tijd wegens gebruikspatina en oxidatie processen van uitzicht kunnen wijzigen. In de productbeschrijvingen, probeert De Zilverberk de Klant hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. De Klant is zich hiervan bewust en accepteert deze mogelijke nuances en evoluties en aanvaardt dat geen klachten bij De Zilverberk hierover mogelijk zijn en dat deze geen enkel recht verlenen op weigering van de levering, vervanging van de geleverde Producten of  schadevergoeding. Bijgevolg, zal iedere aanvraag tot wijziging van de Producten op de kosten van Klant zijn. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 De Zilverberk kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van De Zilverberk. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en De Zilverberk kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfs-, gevolg - en/of indirecte schade. De Zilverberk is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde. 

10.2 De aansprakelijkheid van De Zilverberk wordt beperkt tot het door De Zilverberk aan de Klant gefactureerde bedrag voor het (de) product(en) waarmee de schade verband houdt. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van De Zilverberk beperkt tot de limieten van haar verzekeringspolis.

10.3 Beide partijen zijn bevrijd van aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan overmacht. Wordt beschouwd als overmacht, elke gebeurtenis buiten de controle en invloed van De Zilverberk, maar eveneens elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk of verlieslatend is, zoals bijvoorbeeld door een productie-onderbreking/stopzetting door een leverancier.  

10.4 Alle plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

 

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van De Zilverberk is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494 86 81 95, via e-mail op info@de-zilverberk.be of per post op het volgende adres De Zilverberk, Varenstraat 6, 2840 Rumst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Zie ook Art. 7 herroepingsrecht en Art.8 Garantie.

 

Artikel 12: Sancties bij niet- nakoming van de contractuele verplichtingen

12.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20%  van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

12.2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

12.3 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8.5%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

12.4 Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro/dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs mits de klant de aannemer aangetekend in gebreke heeft gesteld.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Zilverberk zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Zilverberk respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, mits toestemming verkregen van de klant ook het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Zilverberk, Varenstraat 6, 2840 Rumst of via info@de-zilverberk.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Zilverberk, Varenstraat 6, 2840 Rumst of via info@de-zilverberk.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Zilverberk houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op De Zilverberk, Varenstraat 6 in 2840 Rumst of via info@de-zilverberk.be

 

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Zilverberk maakt gebruik van technische ‘First Party cookies’: cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

De Zilverberk maakt gebruik van technische ‘Third Party cookies’: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Zilverberk om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Zilverberk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

(Enkel toepasbaar op producten binnen onze webshop waarop herroepingsrecht toepasbaar is)

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan De Zilverberk, gevestigd Varenstraat 6 in 2840 Rumst met e-mail info@de-zilverberk.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening (alleen bij schriftelijk versturen per post)

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Contactgegevens

+32 494 86 81 95
info@de-zilverberk.be
Varenstraat 6
2840 Rumst

Wij werken samen met...